เจลีก 2
เวนท์ฟอเรท โกฟุ
19 มิ.ย. 2564 16:00
? - ?
รีโนฟา ยามากูชิ
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
2 ธ.ค. 2563
เจลีก 2
รีโนฟา ยามากูชิ
เวนท์ฟอเรท โกฟุ
0
2
2 ส.ค. 2563
เจลีก 2
เวนท์ฟอเรท โกฟุ
รีโนฟา ยามากูชิ
1
1
17 ส.ค. 2562
เจลีก 2
เวนท์ฟอเรท โกฟุ
รีโนฟา ยามากูชิ
0
1
2 มี.ค. 2562
เจลีก 2
รีโนฟา ยามากูชิ
เวนท์ฟอเรท โกฟุ
2
5
11 พ.ย. 2561
เจลีก 2
รีโนฟา ยามากูชิ
เวนท์ฟอเรท โกฟุ
0
1
3 พ.ค. 2561
เจลีก 2
เวนท์ฟอเรท โกฟุ
รีโนฟา ยามากูชิ
1
1